Przejdź do treści
4
Przejdź do stopki

Zmiana nazwy Przedszkola

Treść

OGŁOSZENIE !


 

Dyrektor Przedszkola Miejskiego w Imielinie informuje,
że zgodnie z Uchwałą Nr XLV/300/2022 Rady Miasta Imielin

z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany nazwy
Przedszkola Miejskiego w Imielinie, ul. Wojciecha Sapety 10,

z dniem 01 stycznia 2023 r.,

zmienia się dotychczasową nazwę
Przedszkola Miejskiego w Imielinie ul. Wojciecha Sapety 10 na:

Przedszkole Miejskie nr 1 w Imielinie.

 

Dyrektor Przedszkola Miejskiego w Imielinie

mgr Renata Prus

224927