Przejdź do treści
Przedszkole
Przejdź do stopki

RAMOWY ROZKŁAD ZAJĘĆ

Treść

 

6.00  – 8.00    SCHODZENIE SIĘ DZIECI:

Czynności opiekuńcze, zabawy swobodne, tworzenie okazji do wymiany informacji, rozmowy indywidualne z dziećmi, zabawy ruchowe, kontakty z rodzicami.

8.00 – 8.30      WSPIERANIE ROZWOJU DZIECI POPRZEZ:

Zabawy integracyjne, ćwiczenia mowy, artykulacyjne, oddechowe, itp., zabawy ruchowe, kołowe i ze śpiewem, zabawy konstrukcyjne, zabawy rozwijające percepcję wzrokową, słuchową, rysowanie, zabawy dydaktyczne.

8.30 – 9.00      PRZYGOTOWANIE DO ŚNIADANIA:

Zabiegi higieniczne, czynności samoobsługowe, pełnienie dyżurów.

9.00 – 9.30      ŚNIADANIE.

Wpajanie zasad dobrego wychowania ,wyrabianie nawyków higieniczni-kulturalnych.

9.30 – 11.30     WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECI POPRZEZ:

Zabawy dowolne, zajęcia dydaktyczne różnego typu, przebywanie na świeżym powietrzu, wycieczki, spacery, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe, ogrodnicze, tworzenie okazji do obserwowania, eksperymentowania, odkrywania, podejmowanie zabaw badawczych, konstrukcyjno – technicznych, wspieranie działań twórczych poprzez kontakt ze sztuką, muzyką, literaturą, gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe.

11.30 – 12.00    PRZYGOTOWANIE DO OBIADU:

Czynności samoobsługowe,  zabiegi higieniczne.

12.00 – 12.30    OBIAD.

Samodzielne spożywanie posiłków, wyrabianie nawyków higieniczno-kulturalnych, prace dyżurnych.

12.30 – 14.15    ODPOCZYNEK PO OBIEDZIE:

Zapewnienie dzieciom różnych form relaksu w sali i w ogrodzie, czynności opiekuńcze, zabawy dowolne, organizowanie zajęć dodatkowych, słuchanie bajek, tworzenie warunków do aktywności ruchowej dzieci.

14.15 – 14.30   PRZYGOTOWANIE DO PODWIECZORKU.

14.30 – 14.45    PODWIECZOREK.

14.45 – 17.00    ROZCHODZENIE SIĘ DZIECI:

Zabawy swobodne w sali lub w ogrodzie, tworzenie sytuacji rozwijających indywidualne zdolności i zainteresowania dzieci, prace porządkowe, praca kompensacyjno-wyrównawcza, rozmowy indywidualne, kontakty z rodzicami.

 

245441