Przejdź do treści
Przedszkole Miejskie nr1
Przejdź do stopki

RAMOWY ROZKŁAD ZAJĘĆ

Treść

 

6.00  – 8.00    SCHODZENIE SIĘ DZIECI:

Czynności opiekuńcze, zabawy swobodne, tworzenie okazji do wymiany informacji, rozmowy indywidualne z dziećmi, zabawy ruchowe, kontakty z rodzicami.

8.00 – 8.30      WSPIERANIE ROZWOJU DZIECI POPRZEZ:

Zabawy integracyjne, ćwiczenia mowy, artykulacyjne, oddechowe, itp., zabawy ruchowe, kołowe i ze śpiewem, zabawy konstrukcyjne, zabawy rozwijające percepcję wzrokową, słuchową, rysowanie, zabawy dydaktyczne.

8.30 – 9.00      PRZYGOTOWANIE DO ŚNIADANIA:

Zabiegi higieniczne, czynności samoobsługowe, pełnienie dyżurów.

9.00 – 9.30      ŚNIADANIE.

Wpajanie zasad dobrego wychowania, wyrabianie nawyków higieniczno-kulturalnych.

9.30 – 11.30     WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECI POPRZEZ:

Zabawy dowolne, zajęcia dydaktyczne różnego typu, przebywanie na świeżym powietrzu, wycieczki, spacery, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe, ogrodnicze, tworzenie okazji do obserwowania, eksperymentowania, odkrywania, podejmowanie zabaw badawczych, konstrukcyjno–technicznych, wspieranie działań twórczych poprzez kontakt ze sztuką, muzyką, literaturą, gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe.

11.30 – 12.00    PRZYGOTOWANIE DO OBIADU:

Czynności samoobsługowe,  zabiegi higieniczne.

12.00 – 12.30    OBIAD.

Samodzielne spożywanie posiłków, wyrabianie nawyków higieniczno-kulturalnych, prace dyżurnych.

12.30 – 12.45 ODPOCZYNEK PO OBIEDZIE:

Relaksacja na dywanie: słuchanie bajek lub muzyki relaksacyjnej. 

12.45 - 14.15  ZAJĘCIA POPOŁUDNIOWE:

Zapewnienie dzieciom różnych form aktywności w sali i w ogrodzie, czynności opiekuńcze, zabawy dowolne, organizowanie zajęć dodatkowych, słuchanie bajek, tworzenie warunków do aktywności ruchowej dzieci.

14.15 – 14.30   PRZYGOTOWANIE DO PODWIECZORKU.

Czynności samoobsługowe,  zabiegi higieniczne.

14.30 – 14.45    PODWIECZOREK.

Wpajanie zasad dobrego wychowania, wyrabianie nawyków higieniczno-kulturalnych.

14.45 – 17.00    ROZCHODZENIE SIĘ DZIECI:

Zabawy swobodne w sali lub w ogrodzie, tworzenie sytuacji rozwijających indywidualne zdolności i zainteresowania dzieci, prace porządkowe, praca kompensacyjno-wyrównawcza, rozmowy indywidualne, kontakty z rodzicami.

 

284024