Przejdź do treści
4
Przejdź do stopki

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA NR 1 I NR 2 !!!

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA NR 1 I NR 2 !!!

Treść

UWAGA!

 

Szanowni rodzice, informujemy, że w Przedszkolu Miejskim nr 1 przy ul.Sapety 10

będą prowadzone zapisy dzieci na rok szkolny 2023/2024 do obu przedszkoli:

- PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 1 UL. WOJCIECHA SAPETY 10

- PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 2 UL. ŚWIĘTEGO BRATA ALBERTA 53 b.


Wnioski o przyjęcie wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym są przyjmowane od 30.01.2023 r. godz.730, do 27.02.2023 r. godz. 1600. . Postępowanie rekrutacyjne przeprowadzi Komisja Rekrutacyjna powołana przez Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Imielinie .

Rodzice dzieci uczęszczających do Przedszkola Miejskiego nr 1 w Imielinie w terminie 7 dni przed rozpoczęciem rekrutacji składają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2023/2024 w wybranym przez siebie Przedszkolu. W przypadku, gdy Rodzic/ Opiekun prawny nie złoży deklaracji w ww. terminie, dziecko traci status kontynuującego wychowanie przedszkolne.

W postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do Przedszkola Miejskiego nr 1 oraz do Przedszkola Miejskiego nr 2 w Imielinie na rok szkolny 2023/2024 obowiązują kryteria określone Uchwałą Nr XXVII/177/2017 Rady Miasta Imielin z dnia 28 lutego 2017 roku w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego dzieci do przedszkola publicznego prowadzonego przez Miasto Imielin oraz terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego określone Zarządzeniem Nr BM.0050.4.2023 Burmistrza Miasta Imielin z dnia 5 stycznia 2023 roku.

 Zarządzenie Nr BM.0050. 4.2023 Burmistrza Miasta Imielin z dnia 5 stycznia 2023 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do Przedszkola Miejskiego w Imielinie, na rok szkolny 2023/2024.

Uchwała Nr XXVII/177/2017 Rady Miasta Imielin z dnia 28 lutego 2017 roku w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego dzieci do przedszkola publicznego prowadzonego przez Miasto Imielin.

 

224927